20 juli 2014

HERSTEL HOUTROT ERKER - Rotterdam (Kralingen)

Bij de opname was al een flinke schade waarneembaar. Het komt bij herstel van houtrot vaker voor dat de onzichtbare schade groter blijkt te zijn dan eerst aangenomen. De aantasting zat hier echter veel verder: tot in de dragende console en naar boven tot in de onderdorpel van de hoekramen.

Met gepaste maatregelen is de constructie weer opgebouwd met meranti en zijn de onderdorpels vernieuwd. De nog originele linkerzijde van de erker diende als voorbeeld om de oorspronkele vormen te kopieren. Omdat de druiplijst op sommige plaatsen eveneens gebreken vertoonde is deze op verzoek van opdrachtgever volledig vernieuwd.

Het nieuwe hout is in de grondverf opgeleverd. Als vervolgopdracht mag ik een complete schilderbeurt van de erker en overige houtwerk verzorgen.

gecertificeerd houtrenovatie specialist
reparatie houtrot erker